• Hot Rolled

  Special Profiles

  we look forward to getting to know you and to
  helping you take your company to new heights!

ABOUT US

OSP Steel manufactures hot rolled special profiles with its 36,000 sqm plant, of which 21,000 is closed, in Astim Industrial Zone in AYDIN, TURKEY.
 

Specializng in Wheel, Automotive, Mining, and Conctruction special profiles, we have both hot rolling and cold process equipment with a 10,000 TONS/year capacity delivering small or big batch quantities on time, with high quality standards.
 

OSP Steel embraces lean manufacturing and client driven focus in all operations with highly trained employees. This insures we provide our clients with high quality, low cost goods delivered on-time.

POLİCY
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

OSP A.Ş. sıcak haddelenmiş özel profil üretimini gerçekleştirirken çevre etkisini, çevre kirliliğinin
önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarının belgelenmesini,
uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini kabul ve taahhüt etmiştir.
 Kuruluşumuz; üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;

 • Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecek,
 • Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacak,
 • Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve TS EN ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,
 • Kirlilik kaynaklarının yok edilmesi için gerekli çalışmaları planlayacak ve uygulayacak
 • Çevre konusunda tüm çalışanlarını bilinçlendirecek,
 • Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını
 • sağlayacak,
 • İlgili tarafların çevre politikasına kolay erişimini sağlayacaktır.

TS EN ISO 14001  ÇEVRE POLİTİKASI

OSP A.Ş, sıcak haddelenmiş özel profillere ihtiyacı olan tüm sektörlerin gereksinim duyduğu ürünleri yasalar ve standartlar doğrultusunda, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve onları motive eden yönetim anlayışıyla, gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, çalışanların katılımı ile süreçlerin performansları, sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi, kuruluşun hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını taahhüt etmektedir.

ISO 9001:2015         IATF 16949:2019   KALİTE POLİTİKASI

OSP A.Ş. Sıcak haddelenmiş özel profil üretimini çalışanların katılımıyla yasal mevzuatlara uyarak, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile bütünleşik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahilinde gerçekleştirmektedir.
Kuruluşumuz güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için;
Üretim faaliyetlerinin her aşamasında var olan potansiyel risklerin belirlenip kabul edilebilir seviyeye indirilmesini,
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini ve
Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

  

ISG POLICY         OSP STEEL 45001
Close
VALUES
2 3

VISION

We aim to be a publicly traded steel producer, exporting 85% of its production fuelled by innovation.

MISSION

Shaping steel with our expertise deriving from our focus on both clients end employees

VALUES

 • Respect
 • diligence
 • justice
 • team work
 • honesty
 • responsibility
PRODUCTS
Product 0001

Product 0002

Product 0003

Product 0004

Product 0005

Product 0006

Product 0007

Product 0008

Product 0009

Product 00010

Product 00011

Product 00012

Product 00013

Product 00014

Product 00015

Product 00016

Product 00017

Product 00018

Product 00019

Product 0001

Product 0002

Product 0003

Product 0004

Product 0005

Product 0006

Product 0007

Product 0008

Product 0009

Product 00010

Product 00011

Career at OSP STEEL Staff Profile IK PORTALI
 • 8

  Average Length of Service
 • 40

  Average Age
 • 40%

  Woman Employee (%)
 • 60

  Man Employee (%)